22/01/2024

Les ciutats intel·ligents, o smart cities, són un concepte que està guanyant cada cop més rellevància en el món modern. Aquestes ciutats utilitzen la tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) per millorar la qualitat de vida dels seus habitants, optimitzar la gestió de recursos i fomentar la sostenibilitat.
En aquest context, la mobilitat elèctrica té un paper essencial en oferir una alternativa més neta i ecològica al transport tradicional basat en combustibles fòssils. Aquesta opció presenta un gran potencial per aportar beneficis en la millora del nostre benestar, en perfecta sintonia amb la transformació energètica i l'ús eficient dels recursos disponibles al nostre planeta.

Com s'aconsegueix una smart city a través de la mobilitat?

Es treballen quatre aspectes bàsics per aconseguir una mobilitat intel·ligent: l'impuls dels desplaçaments a peu, la bicicleta, el transport públic i l'electromobilitat. El primer d'ells implica fer més zones de vianants i facilitar l'arribada als llocs caminant; el segon, fomentar els desplaçaments amb bicicleta de manera còmoda, ràpida i segura; el tercer, millorar l'accés i les condicions del transport públic urbà, i, finalment, fomentar l'ús de vehicles no contaminants per a la mobilitat personal.

Paper de l'electromobilitat a les smart cities

L'electromobilitat té un paper crucial en la transformació cap a ciutats més intel·ligents i sostenibles. La introducció de vehicles elèctrics (VE) i la infraestructura de càrrega associada contribueixen a reduir la contaminació de l'aire i a disminuir la dependència dels combustibles fòssils.
A les smart cities, els vehicles elèctrics es poden integrar amb la xarxa elèctrica de manera intel·ligent. Els punts de càrrega es poden gestionar eficientment per equilibrar la demanda d'energia. A més, la implementació de sistemes de transport públic elèctric no només contribueix a la reducció d'emissions, sinó que també millora la mobilitat urbana.
L'electromobilitat també impacta positivament en la qualitat de l'aire, disminueix la contaminació sonora i millora la salut dels residents.

Endolla amb la Barcelona del futur

Endolla és una de les estratègies principals per acompanyar la ciutadania en la transició cap al vehicle elèctric de manera sostenible, fomentant projectes d'innovació que contribueixin a la transformació de Barcelona.
Des de BSM, es porten a terme diverses proves pilot de projectes d'innovació amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de l'electromobilitat a la ciutat. Un repte en el qual ja estem treballant és la planificació de la recàrrega de vehicles a la xarxa d'aparcaments BSM, aprofitant les hores de menys demanda energètica per a una gestió més eficient i intel·ligent de l'energia.
A més, gràcies a la interoperabilitat amb altres proveïdors de mobilitat elèctrica, acostem la xarxa Endolla a la ciutadania, facilitant l'ús dels punts de recàrrega sense necessitat de descarregar una nova aplicació.

Avancem cap a un futur més sostenible, en què la innovació i la tecnologia s’uneixin per crear entorns urbans més intel·ligents i habitables.
 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona

Notícies relacionades