16/09/2021

L’escalfament global del planeta és una realitat i l’augment de la temperatura de la Terra, provocat per les emissions de gas d’efecte hivernacle, està causant canvis en la meteorologia que mai s’haguessin produït de manera natural. 

És per això, que a continuació descobrirem 5 accions i tipus de conservació del medi ambient que podem dur a terme per frenar l’escalfament global.

Què pot passar si continua augmentant la temperatura del planeta?

A l’Acord de París del 2015, la majoria de països del món van pactar mantenir per sota dels 2ºC l’increment de la temperatura global del planeta, ja que un augment per sobre suposaria canvis en l’ecosistema irreversibles per al medi ambient.

Per impedir que la temperatura del planeta augmenti més de 2 ºC, les emissions de CO2 s’haurien de reduir en un 45 % no més tard del 2030. Segons el conveni marc per al canvi climàtic de les Nacions Unides si continuem com fins ara, només s’hauran reduït en un 1%.

A nivell individual, quines activitats ecològiques podem fer per cuidar el medi ambient?

Hi ha algunes activitats individuals que poden contribuir a frenar l’escalfament global del planeta i d’aquesta manera a protegir el medi ambient

A continuació t’expliquem cinc tipus d’activitats per conservar el medi ambient que pots realitzar en el teu dia a dia:

  1. Reduir les emissions de CO2 fent ús del transport verd i sostenible, com ara la bicicleta o els vehicles elèctrics. Desplaçar-se amb transport públic i compartir els trajectes amb vehicles contaminants.
  2. Estalvi energètic apagant els llums quan hi hagi llum natural i utilitzar bombetes de baix consum. Fer ús de dispositius electrònics de baix consum i quan arribi el fred, instal·lar termòstats que regulin adequadament la temperatura.
  3. Utilitzar l’aigua de manera responsable per preservar el consum d’energia que s’utilitza en escalfar-la i reparar els aparells que degotin.
  4. Reduir, reutilitzar i reciclar mitjançant la compra de productes que continguin menys embalatge de plàstic, separar correctament els residus a casa i donar una segona vida als objectes que ja hem utilitzat.
  5. Conscienciar i sensibilitzar al nostre entorn familiar, social i laboral de la importància de la cura del planeta per tal de ser proactius a l’hora d’actuar envers la reducció de les emissions de CO2.

La importància d’educar als infants sobre activitats alternatives per al medi ambient i la seva conservació

Ensenyar pràctiques sostenibles, sensibilitzar davant els problemes del medi ambient, fomentar el consum responsable i l’interès per la natura són idees per promoure hàbits que ajudin als més petits i petites a protegir el planeta.

L’educació ambiental en nens i nenes pot permetre una major consciència envers l’escalfament global  per tal de fer dels diferents tipus de conservació del medi ambient, un estil de vida per a tota la societat.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona