06/10/2021

Endolla Barcelona és actualment la xarxa pública de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics més gran de l’Estat, amb un total de 600 punts distribuïts per tota la ciutat i amb l'objectiu d'ampliar fins a 3.000 serveis de recàrrega elèctrica al 2024. D’aquests punts, 1.000 estaran actius i 2.300 s’hauran preinstal·lat als aparcaments de BSM per agilitzar el tràmit d'alta demanda de nous usuaris i usuàries.

Carrega el teu vehicle amb un servei de qualitat que cobreix tots els barris de Barcelona

El servei Endolla ofereix una mitjana de 5.500 recàrregues mensuals i dona cobertura territorial homogènia a tots els barris de la ciutat, assegurant uns estàndards de qualitat del servei, la propera interoperabilitat d'alguns operadors, l’ús intel·ligent de l’energia i convertint Barcelona en la ciutat capdavantera de l’Estat en electromobilitat.

La xarxa disposa de 6 punts per km2 distribuïts per tots els barris, amb un punt de recàrrega per cada 11,2 vehicles elèctrics i actualment ofereix una disponibilitat del servei del 97%.

Durant aquest darrer trimestre del 2021, s’instal·laran 38 serveis situats als aparcaments de la xarxa B:SM . La instal·lació d’aquests punts es farà seguint una estratègia d’ús eficient de l’espai públic, apostant per la recàrrega planificada als aparcaments. 

El 2022, a través d’un plantejament estratègic i alineat amb el desenvolupament de la indústria i de la tecnologia associada a l’electromobilitat, es començarà a preparar la xarxa  Endolla per al seu creixement i es continuaran ampliant els serveis de càrrega en els aparcaments BSM on s’instal·laran nous punts.