22/04/2019

» B:SM passa a gestionar aquesta xarxa que disposa d’un total de 502 punts de recàrrega elèctrica repartits entre la via pública i els aparcaments municipals

» Es tracta d’una mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona lligada a l’estratègia de mobilitat elèctrica

La sostenibilitat i l’eficiència energètica són dos criteris prioritaris en la política de la mobilitat sostenible de Barcelona. En aquest sentit, s’ha desenvolupat la xarxa municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics Endolla Barcelona, una mesura de govern de l’Ajuntament de Barcelona lligada a l’estratègia de mobilitat elèctrica, que passa a ser gestionada per Barcelona de Serveis Municipals (B:SM). D’aquesta manera, es mostra el compromís de la ciutat per continuar treballant en favor dels vehicles elèctrics i contribuir a la reducció d’emissions de CO2, la disminució del soroll i el foment del respecte pel medi ambient a través de la mobilitat sostenible.

La xarxa, la més gran de l’estat, consta de 503 punts de recàrrega elèctrica, que donen servei a tots els districtes de la ciutat, repartits entre la via pública i els aparcaments municipals. Els punts situats al carrer permeten a l’usuari fer una parada per recarregar el vehicle, mentre que els punts situats als aparcaments ofereixen a l’usuari la possibilitat de carregar el vehicle mentre està estacionat. Dels 366 punts situats als aparcaments, 192 són específics de cotxe i els 174 restants són per a motocicletes.

Hi ha diferents tipus de càrrega segons el temps que es triga a omplir les bateries. La xarxa disposa de punts de càrrega ràpida, que permeten carregar el 80% de les bateries en només 30 minuts, de càrrega semiràpida, que carreguen el 100% en 4 hores, i de càrrega normal, que carreguen el 100% de les bateries en 8 hores. D’aquests, n’hi ha 285 preparats específicament per a motocicletes. Els punts disposen dels connectors de vehicle elèctric més habituals: Schuko, Mennekes, CHADeMO i Combo 2.

Aquest projecte suposa també un lideratge públic de Barcelona en l’aposta per l’electromobilitat, ja que ofereix un servei amb qualitat, equitat i mirada social que dona cobertura a totes les zones de la ciutat.

Com accedir al servei Endolla Barcelona

Tots aquells ciutadans que vulguin fer ús de la xarxa per carregar el seu vehicle elèctric necessiten una targeta identificativa assignada al vehicle. És a dir, cada usuari ha de disposar de tantes targetes com cotxes elèctrics tingui, per exemple, en el cas de les flotes d’empresa. La targeta es pot aconseguir fent un tràmit a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament. Aquesta targeta és personal i intransferible i dóna accés a l’ús de la xarxa amb una tarifa de descompte del 100%. Per recarregar el vehicle als punts soterrats dels aparcaments públics municipals no és necessari utilitzar la targeta.

Nou punt d’atenció

El Punt d’Atenció Ciutadana, al carrer de Calàbria, 66, serà el lloc on els usuaris de la xarxa podran dirigir-se en cas de necessitat, per obtenir informació o per fer qualsevol tràmit relacionat amb el servei. A més, el nou telèfon d’incidències és, a partir d’ara, el 937 064 866. Si els usuaris tenen alguna incidència relacionada amb els punts en superfície poden trucar a aquest número; en canvi, si la incidència és als punts soterrats, poden dirigir-se directament al personal de l’aparcament on es trobin.

Avantatges de l’electromobilitat

Els vehicles elèctrics són més eficients que els convencionals, afavoreixen la reducció de la dependència energètica dels derivats del petroli i integren les energies renovables a la mobilitat. Contribueixen a la millora mediambiental, ja que no generen emissions ni partícules contaminants i, a la vegada, disminueixen també la contaminació acústica.

A banda dels avantatges en termes mediambientals i energètics, l’electromobilitat també ofereix avantatges econòmics. Els vehicles elèctrics tenen una bonificació del 75% en l’impost de vehicles de tracció mecànica, i aquells catalogats com a “zero emissions” poden estacionar a les places d’àrea blava i verda amb una tarifa de 0 euros, respectant els horaris i temps màxims de regulació.

El Registre de vehicles elèctrics de la DGT classifica els següents tipus de vehicle com a “zero emissions”:

   - Vehicles elèctrics de bateria (BEV)

   - Vehicles elèctrics d’autonomia extensa (REEV)

   - Vehicles elèctrics híbrids endollables amb autonomia mínima de 40 km o de pila de combustible (PHEV)

D’altra banda, el vehicle elèctric accelera el desenvolupament de les xarxes intel·ligents d’energia (smart grids), consolida un sector industrial innovador i contribueix el reequilibri territorial creant més connectivitats i interacció amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).