17/02/2022

Actualment, tres quartes parts de l'energia del món es consumeix a les grans ciutats, emetent el 80% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle

S’estima que el 50 % de la població del món viu a grans urbs i es preveu que aquesta dada anirà creixent en els pròxims anys. Aquest increment comportarà un major consum energètic i un augment de la quantitat de gasos contaminats si no es prenen les mesures adequades.

Per aquest motiu, és essencial que les grans urbs replantegin els seus models de gestió per impulsar ciutats més eficients, amb entorns urbans més verds, centrades en la sostenibilitat i en el canvi climàtic.

Què entenem per ciutats verdes i sostenibles?

Una ciutat verda i sostenible promou la cura el medi ambient, l’ús d’energies renovables i la mobilitat elèctrica com a prioritats en el desenvolupament del seu model urbà

Són ciutats que integren els espais verds en els seus nuclis urbans i protegeixen els recursos naturals per tal de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat i el consegüent benestar físic i emocional de la seva ciutadania.

Com promoure una ciutat més sostenible?

Per avançar cap a un futur urbà més sostenible, hi ha algunes iniciatives que les ciutats poden dur a terme per afavorir al canvi en el seu model de gestió i reduir el consum energètic:

  1. Instal·lar noves fonts d’energia que abasteixin als seus habitants d’energies 100 % renovables per produir electricitat.
  2. Dissenyar centres urbans amb edificis que aprofitin els recursos naturals disponibles (sol, vegetació, pluja, vent..) per disminuir l’impacte ambiental.
  3. Impulsar programes per conscienciar a la ciutadania de la importància de reduir, reciclar i  reutilitzar els residus, a més de mantenir la cura de les zones verdes de la ciutat.
  4. Impulsar la tecnologia com a eina de suport en la seva transformació digital cap a un creixement urbà més verd.
  5. Fomentar noves formes de mobilitat compartida i de baixes emissions com a mitjans essencials en els desplaçaments dels seus habitants dins dels nuclis urbans verds. 
  6. Afavorir el benestar emocional, promovent hàbits saludables que millorin la qualitat de vida de la ciutadania.

L’ecomobilitat per promoure urbs més sostenibles

Desplaçar-se amb transports que no contaminin és una de les primeres mesures a prendre per fer de les ciutats espais més curosos amb el medi ambient. Moure’s amb bicicleta, compartir cotxe o fer ús del transport públic són accions que poden ajudar a promoure urbs més sostenibles.

L’electromobilitat formarà part del futur desenvolupament d’aquests nous models de ciutat apostant per una electricitat més verda que provingui el 100% de fonts renovables.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona