05/03/2021

La majoria dels desplaçaments que es produeixen a les grans ciutats es donen per la mobilitat de personal als centres de treball. 

Els desplaçaments que es realitzen en hores puntuals i en vehicle privat poden provocar congestions de trànsit que influeixen de manera significativa en el grau de contaminació de les grans urbs. 

És per això que les companyies tenen un paper rellevant en potenciar i sensibilitzar la mobilitat sostenible entre seva plantilla, oferint plans alternatius de mobilitat més compromesos amb el medi ambient. 

Fomentar hàbits saludables, conscienciar de l’ús racional de vehicles privats contaminants i promoure l’electromobilitat són mesures clau per tal que les empreses puguin impulsar formes de traslladar-se més sostenibles.

Fomentar hàbits saludables

Conscienciar de la importància d’un estil vida saludable que englobi bons hàbits, tant físics com emocionals (dietes saludables, exercici físic i gestió psicosocial) és un punt de partida important en el que les organitzacions poden treballar. 
Incentivar l’ús de la bicicleta o els desplaçaments a peu pot ajudar a reduir els trasllats en vehicles contaminats i promoure l’exercici físic i el benestar psicosocial.

Minimitzar les necessitats de desplaçament

Les jornades intensives, la flexibilitat horària i el teletreball poden reduir el nombre de desplaçaments als centres de treball, minimitzant els efectes de la pol·lució associats a l’ús de vehicles privats contaminats. A més, fomentar el cotxe compartit entre la plantilla pot incrementar l'eficiència i la rendibilitat de moure’s amb un cotxe privat de baix impacte ambiental.

Promoure la mobilitat elèctrica 

Electrificar les flotes de vehicles a les organitzacions i bonificar als empleats per desplaçar-se en vehicles elèctrics són exemples d’accions que es poden realitzar per incentivar l’electromobilitat a les empreses.

Els canals de comunicació interns poden ser les eines més útils per tal que una organització pugui promoure estils de vida saludables i plans de mobilitat compatibles amb models urbans més respectuosos amb el medi ambient.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona