09/07/2021

Cada cop més, s’estableixen noves mesures de prevenció a les grans urbs per combatre la contaminació que afecta directament a la salut de la ciutadania.

Per tal de mantenir una bona qualitat de vida, l’aire que respirem a les ciutats s’ha de mesurar de manera regular i s’han d’establir protocols que ajudin a pal·liar els afectes de la pol·lució.

Què respirem a Barcelona?

Barcelona és una ciutat propensa a patir elevades concentracions d’elements contaminants a l’aire a causa del seu clima mediterrani amb escasses pluges durant l’any, a l’activitat industrial i al volum de trànsit que es concentra a la ciutat.

Els gasos NO2  (diòxid de nitrogen)  i les partícules PM10  són els principals elements invisibles que es troben a l’aire de la ciutat, relacionats directament amb la circulació de cotxes de combustió i que afecten al nostre sistema respiratori.

Com es detecten els elements contaminants de l’aire?

A Barcelona es mesura la qualitat de l’aire en cinc nivells que van des d’una qualitat bona fins a una de molt dolenta, a través d’11 estacions de control (urbanes, suburbanes i de trànsit) que detecten els principals contaminats en cada punt de la ciutat.

Quan les estacions de control registren una elevada concentració atmosfèrica de gasos NO2 o de partícules PM10 es declaren els anomenats episodis de contaminació. 

Què passa si la qualitat de l’aire no és l’esperada?

Aquestes situacions suposen l’activació d’un protocol municipal que engloba accions per reduir la pol·lució i millorar la qualitat de l’aire de la ciutat. 

Mesures com ara el control d’obres a la via pública, l’increment del reg als carrers, la restricció de la circulació de vehicles contaminats, el reforçament del transport públic i incentivar l’ús de vehicles compartits i sostenibles són recomanables en episodis de contaminació.

Altres iniciatives com per exemple, programes municipals amb accions enfocades a prevenir els efectes contaminats als entorns escolars són claus per sensibilitzar i educar als més petits sobre els recursos que tenim al nostre abast per a la millora de l’aire que respirem.

Pots donar una ullada a la web de l’Ajuntament on trobaràs informació més detallada de la qualitat de l’aire a Barcelona.
 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona