11/11/2021

Una de les principals fonts d’emissió de contaminants a l’atmosfera prové de la circulació de vehicles de motor combustió i cada cop són més evidents els beneficis de conduir vehicles elèctrics per a protegir i promoure un clima més saludable i ecològic.

En aquest  l’article, t’expliquem alguns beneficis que aporta la conducció de vehicles elèctrics al medi ambient.

4 Beneficis de la conducció de vehicles elèctrics

1. Zero emissions de CO2 a l’atmosfera

El vehicle elèctric és l’únic en 0 emissions en la seva propulsió i per tant, contamina menys en la seva conducció i  afavoreix a la millora de la qualitat de l’aire que respirem.

2. Menys contaminació acústica

Com que no hi ha un motor de combustió, els vehicles elèctrics generen menys soroll, promovent una major qualitat de vida i reduint el factor d’estrès que pot comportar el soroll. 

3. Menor manteniment i ús de refrigerants que contaminen

Els cotxes elèctrics tenen menys components i peces mòbils que els de combustió, per tant el manteniment és menor i no és necessari l’ús d’olis de motor o refrigerants nocius per al medi ambient.

4. Major eficiència energètica

Energèticament, el vehicle elèctric és més eficient que el de motor de combustió interna. Mentre un motor de combustió té un rendiment energètic del 27%, el motor elèctric està al voltant del 75%.

Millores que promoguin més beneficis ambientals

Hi ha accions que poden per contribuir encara més a promoure una bona qualitat de l’aire i a la reducció de la contaminació que provoca el transport. 

Buscar alternatives en els components de les bateries dels cotxes elèctrics, dona’ls-hi una segona vida o fer ús d’energies renovables per produir electricitat que abasteixin les estacions de càrrega són canvis que poden aportar més beneficis per al medi ambient. 
 

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona

Notícies relacionades