13/05/2021

La qualitat de l’aire que respirem a les nostres ciutats afecta directament a la nostra salut. Per això, és necessari ser conscients de quines mesures podem promoure per millorar la seva qualitat i l’impacte real que té en les nostres vides. 

Les principals fonts d’emissió de contaminants atmosfèrics a les grans urbs provenen del transport, del consum energètic dels habitatges, de la generació d’electricitat amb combustibles contaminants i de la falta d’una bona gestió de residus

Com es mesura la qualitat de l’aire a les ciutats?

Barcelona, per exemple, és una ciutat propensa a patir elevades concentracions de partícules contaminants a l’aire a causa del seu clima mediterrani amb escasses pluges durant l’any, a l’activitat industrial i al volum de trànsit que es concentra a la ciutat.

A Barcelona hi ha cinc nivells de qualitat d’aire que es mesuren a través d’11 estacions de control que detecten els principals elements contaminats.

Quan es registren nivells elevats de contaminació (concentració atmosfèrica de gasos NO2 o de partícules PM10) es declaren els anomenats episodis de contaminació i s’activa el protocol de contaminació per reduir les principals fonts de pol·lució.  

Quines són les mesures que poden contribuir en la millora de la qualitat de l’aire?

  • Impulsar accions de sensibilització ciutadana per conscienciar sobre la contaminació ambiental.
  • Promoure plans de mobilitat sostenible a les empreses per fomentar hàbits saludables, minimitzar la necessitat de desplaçament  i promoure la mobilitat elèctrica.
  • Millorar el transport públic per tal que sigui eficient, ràpid, ecològic i a l’abast de tota la ciutadania.
  • Fomentar una bona gestió energètica dels habitatges i de les instal·lacions municipals.
  • En relació amb els desplaçaments, limitar el trànsit i la velocitat a les vies urbanes, moure’s amb vehicles menys contaminants, compartir trajectes en vehicles de combustió i fer ús de transports alternatius sostenibles.

A més d’aquestes mesures d’impacte directe, és necessari invertir en projectes i tecnologia per investigar i conèixer amb més detall les principals fonts d’emissió contaminants de cada ciutat, els fenòmens i elements de pol·lució i com influeixen en la salut de la població.

En resum, buscar mesures alternatives que ajudin a millorar l’exposició a l’aire contaminant i que fomentin estils de vida més ecològics i sostenibles.

Des del web oficial de l’Ajuntament de Barcelona, pots consultar informació actualitzada sobre la qualitat de l’aire a Barcelona.


 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona