20/01/2022

5 avantatges de l'us del cotxe elèctric a Barcelona

Barcelona és una de les ciutats europees que a causa de la seva extensió, densitat de població i quantitat de desplaçaments de vehicles de combustió concentra més quantitat de gasos contaminats en una àrea petita. L’elevada concentració d’aquests gasos provoca a vegades els anomenats episodis de...
Més informació
02/02/2021

Creix l'energia que connecta amb tu

La xarxa de punts de recàrrega s’expandeix cada vegada més per la ciutat de Barcelona, oferint un servei còmode i eficient, promovent un ús responsable de l’energia. En els darrers dies s’han posat en...
Més informació