20/01/2022

5 avantatges de l'us del cotxe elèctric a Barcelona

Barcelona és una de les ciutats europees que a causa de la seva extensió, densitat de població i quantitat de desplaçaments de vehicles de combustió concentra més quantitat de gasos contaminats en una àrea petita. L’elevada concentració d’aquests gasos provoca a vegades els anomenats episodis de...
Més informació
16/09/2019

Endolla Barcelona suma 6 nous punts

La xarxa pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, Endolla Barcelona, ha incorporat 6 nous punts de recàrrega elèctrica a la via pública. Es tracta de 2 punts de recàrrega ràpida de 50...
Més informació
01/08/2019

Nova web Endolla

Hi ha dos factors que dirigeixen clarament al creixement continu de l’electromobilitat. D’una banda, la sensibilitat creixent de les persones cap a un model de convivència més sostenible i saludable...
Més informació