06/10/2021

Endolla Barcelona és actualment la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics més gran de l’Estat, amb un total de 600 punts distribuïts per tota la ciutat que s’ampliaran a 3.300 nous punts de recàrrega elèctrica al 2024. D’aquests nou punts, 1.000 estaran actius i 2.300 s’hauran preinstal·lat a punt per ser activats ràpidament d’acord amb l’evolució de la demanda i de la tecnologia del mercat.

Carrega el teu vehicle amb un servei de qualitat que cobreix tots els barris de Barcelona

El servei Endolla ofereix una mitjana de 5.500 recàrregues mensuals i dona cobertura territorial homogènia a tots els barris de la ciutat, assegurant uns estàndards de qualitat del servei, la interoperabilitat dels diferents operadors, l’ús intel·ligent de l’energia i convertint Barcelona en la ciutat capdavantera de l’Estat en electromobilitat.

La xarxa disposa de 6 punts per km2 distribuïts per tots els barris, amb un punt de recàrrega per cada 11,2 vehicles elèctrics. Actualment ofereix una disponibilitat del servei del 99% en el cas dels punts de recàrrega ràpida (via pública) i d’un 96%, en els punts de recàrrega lenta (aparcaments).

Nous punts de recàrrega per a cotxes elèctrics durant el darrer trimestre de l’any

Durant aquest darrer trimestre del 2021, s’instal·laran 40 nous punts  la gran majoria dels quals estaran situats als aparcaments de la xarxa B:SM i la resta, a la via pública. La instal·lació d’aquests punts es farà seguint una estratègia d’ús eficient de l’espai públic, apostant per la recàrrega planificada als aparcaments. 

El 2022, a través d’un plantejament estratègic i alienat amb el desenvolupament de la indústria i de la tecnologia associada a l’electromobilitat, es començarà a preparar la xarxa  Endolla per a pre-electrificar tots els aparcaments BSM on s’instal·laran nous punts de recàrrega.

ECharge 4 Drivers, un projecte innovador de recerca cofinançat per la Unió Europea

Barcelona, a través de la xarxa Endolla Barcelona, participa en el projecte europeu eCharge 4 Drivers on els seus principals objectius són millorar l’experiència de l’usuari reduint el temps de recàrrega, desplegar la infraestructura d’una manera sostenible i desenvolupar punts de recàrrega intel·ligents de fàcil usabilitat.

El projecte, promogut per la Comissió Europea i l’Institute of Communication and Computer Systems, ICCS, compta amb la participació de 10 ciutats entre les quals destaquen Barcelona, Grenoble, Berlín, Luxemburg, Zellik, Brussel·les o Bari.