11/04/2022

Quan parlem de sostenibilitat, ens referim a la capacitat de satisfer les necessitats presents de la societat tenint en compte que les necessitats de les generacions futures puguin estar ben ateses. La sostenibilitat és l’equilibri entre els recursos que actualment la població consumeix i el que restarà per a les generacions futures.

Promoure la sostenibilitat comporta impulsar accions que englobin el creixement econòmic d’una comunitat, prioritzant-ne el benestar i la cura dels recursos del planeta.

La sostenibilitat no només es refereix al medi ambient. Podem trobar altres tipus de sostenibilitat que tinguin com a objectiu principal el benestar futur de la població, des d’un punt de vista econòmic, social i energètic.

Sostenibilitat ecològica

La sostenibilitat ecològica és l’equilibri entre els recursos de la natura i el que la població consumeix. La sostenibilitat ecològica és preservar la biodiversitat sense renunciar al progrés econòmic i social. 

Invertir en infraestructures sostenibles, consumir productes ecològics o de proximitat, reciclar o fer ús d’energies renovables són algunes de les accions que podem fer per ser més sostenibles ecològicament.

Sostenibilitat energètica

El model energètic actual es basa principalment en un consum constant de recursos que es poden exhaurir per produir energia i que, a més, poden ser perjudicials per al medi ambient. Això fa que s’hagin de buscar alternatives per assegurar la sostenibilitat energètica, és a dir, l’equilibri entre l’energia que consumim i els recursos que s’utilitzen del planeta per generar-la.

La protecció del medi ambient i el consum constant de la població fan que ens trobem en un moment de transició cap a models socials més conscients i responsables amb l’exhauriment dels recursos naturals del planeta. 

Les energies renovables, com la solar, l’eòlica, la geotèrmica o la hidràulica poden assegurar la sostenibilitat energètica.

Sostenibilitat social

Quan parlem de sostenibilitat social ens referim al fet de vetllar pel benestar d’una comunitat, garantint que la seva activitat econòmica i social es desenvolupi de tal manera que les generacions futures puguin gaudir d’estabilitat i de cohesió social.

Algunes accions com impulsar la igualtat entre la població, garantir el benestar de les persones més vulnerables, afavorir la inclusió social i potenciar un clima laboral respectuós a les empreses són exemples per promoure el benestar de la població i afavorir la sostenibilitat social.

Sostenibilitat econòmica

La sostenibilitat econòmica s’encarrega que les accions que promouen la sostenibilitat ecològica, energètica i social siguin rendibles a llarg termini.  

És a dir, és l’equilibri entre generar riqueses, consumir recursos en quantitats adequades, generar productes que no perjudiquin el medi ambient i que aquests productes arribin a la població d’una manera equitativa i igualitària. Actualment hi ha empreses que apliquen la sostenibilitat econòmica implementant maneres creatives d’aprofitar certs components i productes per donar-los una segona vida.

En l’àmbit particular, algunes accions com comprar marques verdes, consumir productes de comerç just o de segona mà i fomentar l’estalvi familiar poden contribuir a construir ciutats amb una economia més sostenible amb el medi ambient que afavoreixi el benestar de les generacions futures.

Subscriu-te a la nostra newsletter

Seràs la primera persona en conèixer les novetats del servei Endolla Barcelona

Notícies relacionades

27/03/2023

Dia Mundial del Clima 2023

El 26 de març es va commemorar el Dia Mundial del Clima i des d’Endolla Barcelona volem recordar-te la importància d’aquesta data. Aquell dia es va declarar a la Convenció marc de les Nacions Unides...
Més informació