20/01/2022

5 avantatges de l'us del cotxe elèctric a Barcelona

Barcelona és una de les ciutats europees que a causa de la seva extensió, densitat de població i quantitat de desplaçaments de vehicles de combustió concentra més quantitat de gasos contaminats en una àrea petita. L’elevada concentració d’aquests gasos provoca a vegades els anomenats episodis de...
Més informació